Κανόνες για αγγελίες

Προϋπόθεση για να δημοσιευτεί η αγγελία σας στην "Ανταλλακτική Οικονομία" είναι να υπάρχει σ αυτήν η έννοια και η πρόθεση της ανταλλαγής ενός αντικειμένου, (με την ευρεία έννοια,- πχ αντικείμενο εδώ θα θεωρείται ακόμα και ένα ακίνητο), μιας ιδιότητας ή μιας υπηρεσίας με ένα άλλο αντικείμενο ή υπηρεσία ή ιδιότητα σε οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό.

Οι όροι και κανόνες ανανεώνονται διαρκώς και είναι πιθανό να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου.

 

Τίτλος και Περιγραφή αγγελίας:

Ο τίτλος της αγγελίας θα πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικόςΠαράδειγμα: “Οικόπεδο Ανταλλάσσεται με Γκαρσονιέρα ή  Εκμάθηση Υπολογιστή ανταλλάσσεται με εκμάθηση ξένης γλώσσας. Εν συντομία ... Προσφέρω το Α και το ανταλλάσσω με το Β

Ο τίτλος της αγγελίας πρέπει να περιγράφει καθαρά το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει κάποιος και το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλει να το ανταλλάξει.

Ονόματα εταιριών ή Url (διευθύνσεις ιστοσελίδων) δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται περιττοί χαρακτήρες στον τίτλο. Η Ιστοσελίδα Antallaktiki.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τον τίτλο της αγγελίας ώστε να είναι σύμφωνος με τους κανόνες. Το προσφερόμενο προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στο μενού Περιγραφή της αγγελίας. Δεν επιτρέπεται η απλή παράθεση συνδέσμου προς άλλη σελίδα. Τα κείμενα των αγγελιών δεν πρέπει να είναι αντιγραφή άλλων, αυτά προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Γλώσσα:

Επιτρέπονται αγγελίες γραμμένες μόνο στα ελληνικά.

 

Κατηγορίες:

Η αγγελία πρέπει να τοποθετείται στην κατηγορία που περιγράφει καλύτερα το προϊόν ή την υπηρεσία. Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr μπορεί να την μετακινήσει στην κατάλληλη κατηγορία αν χρειαστεί.  Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε την αγγελία σας σε περισσότερες από μία κατηγορίες εφόσον θεωρήσετε ότι ταιριάζει.

 

Διπλότυπα:

Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε αγγελίες με το ίδιο αντικείμενο, υπηρεσία ή εργασία πάνω από μία φορές. Πρέπει να διαγράψετε την παλιά αγγελία πριν τοποθετήσετε τη νέα. Δεν επιτρέπεται επίσης να τοποθετείτε αγγελίες με τα ίδια προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες σε διαφορετικές κατηγορίες ή περιοχές.

 

Σύνδεσμοι:

Οι σύνδεσμοι στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Οι γενικοί όροι για την αγγελία ισχύουν και για το σύνδεσμο. Δεν επιτρέπεται σύνδεσμος προς άλλη ιστοσελίδα αγγελιών ή δημοπρασιών.

 

Εικόνες:

Οι εικόνες στην αγγελία πρέπει να έχουν σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που προβάλλεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση εικόνων από αγγελίες άλλων χωρίς την έγκρισή τους. Γενικός δεν επιτρέπονται εικόνες όπου προστατεύονται από  νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Κατάσταση Προϊόντων:

Ο χρήστης που θα εισάγει μία αγγελία προσφερόμενου προϊόντος, εκτός από πρόσφατη φωτογραφία θα πρέπει να αναφέρει και σε τι κατάσταση βρίσκεται το προϊόν στο οποίο θα γίνει η διαπραγμάτευση είτε αυτή είναι ανταλλαγή είτε δωρεά.

 

Κανόνες για κατοικίδια και ζώα:

Τα ζώα που Χαρίζονται στην ιστοσελίδα Antallaktiki.gr θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Ελληνικό δίκαιο και τους κανονισμούς.

 

Νόμιμα προϊόντα:

Οι αγγελίες προϊόντων των οποίων η ανταλλαγή/ δωρεά απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο δεν θα επιτρέπονται στην ιστοσελίδα Antallaktiki.gr .

 

Προσβλητικό περιεχόμενο:

Αγγελίες ή εικόνες που μπορούν να θεωρηθούν προσβλητικά για άτομα, εθνότητες ή δημόσια πρόσωπα δεν επιτρέπονται.

 

Απαγορευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες:

Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr έχει περιορισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Για να δείτε τα παραδείγματα πατήστε εδώ.

 

Μη ρεαλιστικές προσφορές:

Οι μη ρεαλιστικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Η ιστοσελίδα Antallaktiki.gr έχει το δικαίωμα να απορρίπτει οποιαδήποτε αγγελία θεωρεί μη ρεαλιστική

 

Τέλος, απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων στην ιστοσελίδα Antallaktiki.gr. Αγγελίες πώλησης προϊόντων δεν θα γίνονται δεκτές.

 

 

melissokomianetbanner

kataxorisi

 

 

Facebook

twittec

melissokomia-banner