Καρπενήσι - Δίκτυο Ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών
PLAYING: Καρπενήσι - Δίκ
[ Show More ]
Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία αρχίζει την εφαρμογή της και στην Ευρυτανία, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί "Ανταλλαγή" σημαίνει και "Αλληλεγγύη".

Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης,
TOOLS:

 

 

melissokomianetbanner

kataxorisi

 

 

Facebook

twittec

melissokomia-banner