Κάλυμνος - Δίκτυο Ανταλλαγής Προϊόντων και Υπηρεσι
PLAYING: Κάλυμνος - Δίκτ
[ Show More ]
Τα δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος, είναι μια μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο, που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες και το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.
Παράλληλα με
TOOLS:

 

 

melissokomianetbanner

kataxorisi

 

 

Facebook

twittec

melissokomia-banner