Κέρκυρα - Δίκτυο Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης - Μπουτσ
PLAYING: Κέρκυρα - Δίκτυ
[ Show More ]
Μία εναλλακτική κοινωνική οικονομία εφαρμόζεται στην Κέρκυρα, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη.

Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά
TOOLS:

 

 

melissokomianetbanner

kataxorisi

 

 

Facebook

twittec

melissokomia-banner