Ανταλλακτική οικονομία - Ζωή χωρίς χρήματα
PLAYING: Ανταλλακτική οι
[ Show More ]
Η περίοδος κατά την οποία το «χρήμα» είναι ο απόλυτος μεσολαβητής για τις συναλλαγές ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν είναι παρά ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η περίοδος μάλιστα, κατά την οποία το «χρήμα» δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη υλική «αξία», αλλά είναι ένα χρηματο
TOOLS:

 

 

melissokomianetbanner

kataxorisi

 

 

Facebook

twittec

melissokomia-banner